Kategorier
Okategoriserade

Få hjälp med att integreras och matchas i arbetslivet

Har du av någon anledning hamnat utanför arbetsmarknaden och behöver hjälp att hitta ett arbete? Kanske kan Arbetsförmedlingens tjänst för att rusta och matcha vara till hjälp för dig i din jobbsökningsprocess.

Individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden kan befinna sig i olika skeden i livet. Vissa personer letar efter sitt allra första jobb. Andra har nyligen avslutat sina studier. En tredje grupp har varit föräldraledig men saknade en anställning innan föräldraledigheten. En fjärde grupp är nya i Sverige och letar efter sitt första jobb i ett helt nytt land.

Oavsett var du befinner dig i livet kan det vara en utmaning att integrera sig på arbetsmarknaden när man har varit utanför den under en tid. Om du är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen har du möjlighet att erbjudas Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha, om det bedöms vara lämpligt för dig.

Vad kan du få hjälp med genom att integrera och matcha?

Det kan vara svårt att förstå varför man inte lyckas få ett jobb. Behöver ansökningarna skrivas på ett annat sätt? Kan du behöva vidareutbilda dig för att få det jobb som passar dig bäst? Ibland kan även motivationen vara låg efter en lång tid av jobbsökande utan att hitta något.

Genom tjänsten för att rusta och matcha kan du få hjälp av yrkesmässiga personer med olika moment i jobbsökningsprocessen. Fördelen är att du som arbetssökande får hjälp med det specifika stöd du behöver. Istället för att skriva ansökan efter ansökan utan att få något jobb kan du få personlig hjälp i jobbsökningsprocessen.