Kategorier
Ekonomi

Vad innebär ekonomisk plan för BRF?

Det finns krav att varje BRF har en ekonomisk plan. Dessutom ska den registreras hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen fyller flera olika funktioner och det är viktigt att den är korrekt.

Styrelsen i en bostadsrättsförening ska ta fram en ekonomisk plan och planen ska registreras hos Bolagsverket. Utan en ekonomisk plan får inte en BRF inneha några bostäder, så därför är det mycket viktigt att ta fram en och få den godkänd av Bolagsverket.
Behöver ni ta fram en ekonomisk plan för er BRF kan det vara bra med ett bollplank eller låta en firma ta fram planen. Planen ska både ge kommande bostadsägare, såväl som befintliga en överblick av föreningens ekonomi. Det ska även finnas annan information som gäller föreningen.

Innehållet i den ekonomiska planen för BRF

Det är många detaljer som ska tas fram och som den ekonomiska planen ska innehålla. Slarvigt jämfört kan det liknas vid en budget. Framför allt är det intressant för potentiella bostadsinnehavare att få ta del av den ekonomiska planen om det är en ny BRF. Finns inte årsredovisningen än så är det svårt för köpare att skaffa sig en bild över föreningens ekonomi.

Det finns en lång lista med krav på vad som ska specificeras i planen och det är alltid bra att kontrollera vad som gäller med Bolagsverket. Det finns speciella företag som specialiserar sig på att hjälpa BRF att ta fram planer. Det är extra bra om föreningen är ny och styrelsen helt ny.